پرداخت خسارت

پرداخت خسارت

بیمه نوین آبان پر درآمدی داشت/ رشد 35 درصدی درآمد حق بیمه نسبت به پارسال

مجموع درآمد حق بیمه شناسایی شده بیمه نوین در بازه زمانی 8 ماهه منتهی به آبان 1401 به 1843 میلیارد تومان بالغ گردید. مقایسه درآمد حق بیمه شناسایی شده در بازه مورد بررسی با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 35 درصدی آن می باشد.

نگاهی به عملکرد 8 ماهه بیمه ملت

شرکت بیمه ملت در 8 ماهه منتهی به آبان سال جاری درآمد حق بیمه ای معادل 1.923 میلیارد تومان شناسایی نمود که نسبت به دوره مشابه قبل نیز رشد 14 درصدی را تجربه نمود.

در نیمه اول سال جاری رقم خورد/کاهش هزینه ها و رشد سود در بیمه زندگی باران

شرکت بیمه باران در شش ماهه نخست سال جاری به سود خالص 3 میلیارد تومانی دست یافت. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل حدود 0.2 میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود. به این ترتیب سود انباشته شرکت در پایان شهریور ماه بالغ بر 31 میلیارد تومان…

تابستان داغ بیمه کارآفرین با شناسایی سود 180 میلیارد تومانی

شرکت بیمه کارآفرین در 3 ماهه نخست سود خالص 90 میلیارد تومانی شناسایی نمود و در 3 ماهه دوم سود مذکور به رقم 180 میلیارد تومان افزایش داشت. به این ترتیب شاهد تحقق سود 270 میلیارد تومانی در نیمه اول بودیم که با رشد 43 درصدی نسبت به دوره مشابه…

رشد 162 درصدی سود بیمه پارسیان در نیمه نخست امسال

شرکت بیمه پارسیان تا پایان شهریور ماه حق بیمه خالص (سهم نگهداری) 2.144 میلیارد تومانی شناسایی نمود که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 با افزایش 43 درصدی همراه بوده است. سود انباشته شرکت با شناسایی این سود به 480 میلیارد تومان رسید.

تابستان زیان آور برای بیمه رازی

بررسی ها نشان می دهد، سود خالص شرکت بیمه رازی در نیمه اول سال جاری با رشد تنها 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شد و به 25 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در 3 ماهه نخست امسال سود خالصی معادل 40 میلیارد تومان شناسایی کرده بود…

گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در 7 ماهه اول سال 1401

براساس آمار خوداظهاری شركت‌هاي بيمه در سامانه سنهاب، حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب در حدود 8/96 و 4/44 هزار ميليارد تومان است. همچنین نسبت خسارت بازار بیمه با 6/2 واحد کاهش در مقايسه با 7 ماهه نخست سال قبل به 8/45 درصد رسید.