پرداخت خسارت

پرداخت خسارت

شناسایی سود انباشته 47 میلیارد تومانی بیمه تعاون

شرکت بیمه تعاون در 12 ماهه منتهی به اسفند 1401 به سود خالص 49 میلیارد تومانی دست یافت که مقایسه آن با مقطع مشابه سال 1400 حاکی از افزایش 79 درصدی سود خالص است. با شناسایی این سود، سود انباشته شرکت به 47 میلیارد تومان رسید.

رشد 81 درصدی درآمد بیمه نامه در بیمه دانا

بر اساس گزارش های منتشر شده در سامانه کدال، مجموع درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) بیمه دانا در عملکرد 2 ماهه به بیش از 3900 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب شاهد رشد حدود 81 درصدی درآمد صدور بیمه نامه این شرکت در 2 ماهه 1402 نسبت به…

بیمه آسیا فروردین ماه پر باری داشت/ رشد 85 درصدی درآمد صدور بیمه نامه طی یکسال اخیر

درآمد حاصل از صدور بیمه نامه در شرکت بیمه آسیا در عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین 1402 به حدود 1460 میلیارد تومان رسید که مقایسه آن با مدت مشابه سال 1401 حکایت از رشد 85 درصدی درآمد مذکور دارد.

ثبت یک شروع پر درآمد برای بیمه البرز

درآمد حق بیمه صادره شرکت بیمه البرز در ماه نخست سال مالی جدید به رقم 770 میلیارد تومان رسید. مقایسه این رقم با مقطع مشابه سال 1401 حاکی از رشد 73 درصدی درآمد مذکور می باشد.

شروع سبز سال جدید برای بیمه دانا

شرکت بیمه دانا در حالی نخستین ماه از سال مالی جدید خود را پشت سر گذاشت که مجموع درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) در این ماه به 1.995 هزار میلیارد تومان رسید.

در 6 ماهه منتهی به اسفند گزارش شد/کاهش نسبت خسارت در بیمه اتکایی امین

بر اساس گزارش های منتشر شده سود خالص محقق شده در نیمه نخست سال مالی شرکت اتکایی امین به رقم 346 میلیارد تومان بالغ گردید که در مقایسه یا مقطع مشابه سال 1400 با رشد قابل توجه 67 درصدی همراه بود. به این ترتیب سود انباشته به 357 میلیارد تومان…

ثبت 3 ماهه ای پر سود برای بیمه اتکایی ایرانیان

بیمه اتکایی ایرانیان صورت های مالی 3 ماهه نخست سال مالی جدید خود را ارائه کرد. این شرکت در بازه زمانی مورد بررسی به سود خالصی معادل 211 میلیارد تومان دست یافت که نسبت به مقطع مشابه سال 1400 با رشد قابل توجه 295 درصدی همراه شد.

گزارشی از یک بیمه ای تازه کار/تحقق درآمد 124 میلیارد تومانی آوای پارس در فصل اول

شرکت بیمه اتکایی آوای پارس گزارش عملکرد فصل نخست منتهی به اسفند 1401 را منتشر نمود. بر اساس صورت های مالی 3 ماهه درآمد حق بیمه ناخالص 127 میلیارد تومان بوده که پس از کسر رقم حق بیمه اتکایی واگذاری، 124 میلیارد تومان حق بیمه خالص در این دوره…