بنابراین بسترهای جدیدی که در دنیا شکل گرفته‌‌اند، می‌‌توانند در آینده نقش موثرتری را در بین ذی‌‌نفعان مختلف ایفا کنند. صالح آبادی در پایان تاکید کرد: مطمئنا در دوره‌‌ای که بنده در بانک مرکزی هستم، فناوری‌های نوین مالی باید در کشور رشد و توسعه پیدا کند و در واقع این مبنای توسعه نظام مالی و بانکی خواهد بود. صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به ضرورت مواردی چون کاهش بهای تمام‌شده پول، خروج از انجماد دارایی‌‌های بانک‌‌ها و اعتبارسنجی گفت: به نظر بنده تسهیلات را باید به شخص حقیقی یا حقوقی معتبر بدهیم نه به شخصی که لزوما وثیقه خوبی دارد. ضمن اینکه مفهوم اعتبار به جای پول را باید نهادینه کنیم. او مباحثی از جمله قراردادهای هوشمند، درآمدهای غیرمشاع و نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات شبکه بانکی از جمله مواردی دانست که با همکاری فناوری‌‌های حوزه مالی می‌‌تواند منجر به تغییرات در حوزه پول و بانکداری شود. صالح‌آبادی تصریح کرد: امضای دیجیتال، سفته الکترونیکی، احراز هویت غیرحضوری و موضوع اعتبارسنجی جزو مهم‌ترین مقوله مربوط به شمولیت مالی است که اتفاقات خوبی هم در این زمینه رخ داده است. همچنین موضوع کیف پول الکترونیکی، هوش مصنوعی بلاک‌چین و بانکداری باز نیز جزو موضوعات مهم و راهبردی در نظام بانکی هستند. او با اشاره به لزوم حمایت از نخبگان صنعت فناوری در کشور گفت: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌‌گر در بازار پول می‌‌تواند بستری را فراهم کند که نوآوری‌‌ها رشد کنند و استعدادها بالقوه به بالفعل تبدیل شوند که رشد حوزه فناوری، موجب رشد صنعت بانکداری و همچنین افزایش سهولت دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات نظام بانکی خواهد شد. صالح‌آبادی گفت: کارگروه تخصصی فین‌تک‌ها با محوریت شرکت ملی انفورماتیک و با حضور همکاران حوزه‌های ذی‌‌نفع ما از بانک مرکزی و همچنین بخش خصوصی تشکیل شود که عملکرد و تصمیمات این کارگروه نیز هر سه ماه یک‌بار پایش خواهد شد. او همچنین در پایان از رونمایی از سند باکس بانک مرکزی خبر داد و افزود: در روزهای آتی و بعد از تعطیلات پیش رو سندباکس بانک مرکزی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک رونمایی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نگاه بنده همواره بر رشد و توسعه حوزه فناوری بوده که نتیجه این کار باعث رضایتمندی همه ذی‌نفعان مختلف خواهد شد و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات و خدمات را به دنبال خواهد داشت.