برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعه مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می‌کردند و به تازگی نیز البته یکی، دو بانک خصوصی در اطلاعیه‌ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند.  اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی رسیده بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.  در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است: «نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی برای درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ انجام پذیرد. باتوجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری از زمستان ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ضروری است طرح و تدوین برنامه زمان‌بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، برای اطلاع‌رسانی بهنگام، پیشگیری از تقارن مراجعه حضوری و تجمع مشتریان شبکه بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد.»

منبع: دنیای اقتصاد