مختصات بیمه تجهیزات الکترونیک پردازش داده (EDP) /شركت هاي تجاري به دنبال پوشش مناسب

شکل استانداردی از پوشش برای پردازش داده الکترونیک و یا رایانه وجود ندارد.هرگونه عملیات تجاری که مالک يا استفاده کننده رایانه یا دیگر تجهیزات پردازش اطلاعات است واجد شرایط برای پوشش EDP است. شرایط بیمه معمولا سخت افزار، رسانه ها، برنامه ها، پرونده ها، برنامه های اختصاصی، از دست دادن درآمد و سرور های وبسابت را در بر می گیرد.

به گزارش ريسك نيوز،به جای بیمه کردن رایانه ها به عنوان قسمتی از دفاتر و تجهیزات تولید، روش پردازش الکترونیکی داده ها((Electronic Data Processing (EDP) پاسخی است به نیاز محافظت از سخت افزار، نرم افزار، رسانه و جنبه های دیگری که منحصر به این تجهیزات هستند.

بسیاری از کسب و کارها به کامپیوتر وابسته اند. تنها کوچکترین خرده فروش است که می تواند بدون ثبت کامپیوتری جریان نقدی عمل کند. تراشه ها و کامپیوتر ها تجهیزات تولید و تجهیزات پیمان کاران را به راه می اندازند و حتی در حال تبدیل شدن به یکی از بخش های حیاتی در اتاق عمل بیمارستان ها هستند. بجای بیمه کردن رایانه ها به عنوان قسمتی از دفاتر و تجهیزات تولید، روش پردازش الکترونیکی داده ها((Electronic Data Processing (EDP) پاسخی به نیاز محافظت از سخت افزار، نرم افزار،رسانه و جنبه های دیگری که منحصر به این تجهیزات هستند.

پوشش بیمه، برای هک شدن(دسترسی غیر مجاز به سیستم رایانه)، آسیب ویروس، نوسانات برق، اضافه بار و خاموشی در دسترس است.

شکل استانداردی از پوشش برای پردازش داده الکترونیک یا رایانه وجود ندارد. از آنجا که اشکال مختلفی از پوشش توسط بسیاری از شرکت های بیمه ارائه شده است، شرکت های تجاری به دنبال پوشش، برای درک اینکه چه چیزی پوشش داده شده است باید مراقبت بیشتری داشته باشند .

هرگونه عملیات تجاری که مالک/استفاده کننده رایانه و یا دیگر تجهیزات پردازش اطلاعات است واجد شرایط برای پوشش EDP می باشد. شرایط بیمه معمولا سخت افزار، رسانه ها، برنامه ها، پرونده ها، برنامه های اختصاصی، از دست دادن درآمد و سرور های وبسابت را در بر می گیرد.

چگونگی عمل پوشش EDP بستگی به تعریف پوشش از واژه های کلیدی نظیر "هک رایانه"، "ویروس رایانه"،"ثبت داده"،"رسانه ها"،"تجهیزات ارتباط راه دور" و غیره دارد. شرایط EDP تعاریف معین زیادی دارد زیرا فناوری پویا و دینامیک است.

معمولا، پوشش در برابر یک فهرست خاصی از وقایع است که می تواند باعث از دست دادن محسوس تجهیزات الکترونیکی شود. پوشش های مختلفی برای نواحی مختلف EDP به کار میرود، مانند سخت افزار، نرم افزار و سرور سایت. کسب و کار تحت پوشش معمولا باید مقررات خاصی را رعایت کند تا واجد شرایط پوشش باشد، مانند ایجاد و نگهداری صحیح برنامه های پشتیبان گیری.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

8  ×    =  48