میزان و فروش بیمه در رتبه بندی بیمه ها تاثیر دارد

رئیسی عنوان کرد:

کارشناس و مشاور بیمه گفت: در رتبه بندی بیمه ها از نظر بیمه مرکزی، ملاک میزان و فروش بیمه بوده و این امر اثرگذار است.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از مهر اقدس رئیسی اظهار داشت: اگر در زمینه بیمه به گونه ای صحیح اطلاع رسانی شود به تبلیغات کاذب نیازی نیست.

وی در مورد بیمه شخص ثالث بیان داشت: بیمه شخص ثالث از طرف دولت اجباری است و به همین دلیل اشخاص به این بیمه روی می آورند و افرادی که وسیله نقلیه دارند، باید مسئولیت خود را بیمه کنند.

کارشناس مشاور بیمه گفت: نداشتن بیمه نامه شخص ثالث برای اشخاصی که وسیله نقلیه دارند جرم و تخلف قانونی است و در صورت ایجاد خسارت، شخص مسئول جبران آن است.

وی در ادامه افزود: در رتبه بندی بیمه ها، از نظر بیمه مرکزی، ملاک میزان و فروش بیمه است.

رئیسی در ارتباط با بیمه اموال تصریح کرد: افراد دارای مال می توانند بیمه اموال شوند.

وی در مورد فرانشیز در بیمه اموال اضافه کرد: برخی از بیمه های اموال فرانشیز دارند و برخی دیگر ندارند که آن هم پذیرفتن بخشی از خسارت توسط مشتری است و اگر اشخاصی این مبلغ را تقبل نکنند، حق بیمه آنان افزایش می یابد.

کارشناس و مشاوره بیمه افزود: میزان فرانشیز با توفق دو طرف و در زمان بستن قرارداد تعیین می شود.

وی در زمینه جذب متقاضی برای بیمه شدن اظهار داشت: شرکت های بیمه برای جذب مشتری باید در موقع فروش  اطلاعات کامل و دقیقی در اختیار افراد قرار دهند و در زمان جبران خسارت به خوبی از عهده این کار برآیند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  +  1  =