نیازمند ایجاد یک شرکت بیمه اتکایی دیگرهستیم

مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان گفت: بیمه مرکزی باید به تدریج سهم خود را در بخش اتکایی اجباری کاهش دهد.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از موج محمد آسوده مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در مورد کاهش سهم اتکایی بیمه مرکزی بر طبق قانون برنامه پنجم توسعه ضمن اعلام اینکه، بیمه مرکزی درصدد است تا این سهم را کاهش دهد، گفت: در قانون برنامه مشخص نشده که تا چه اندازه این سهم باید کاهش پیدا کند و تنها عنوان شده که باید به تدریج بیمه مرکزی سهم خود را در بخش اتکایی اجباری کاهش دهد.

وی افزود: البته این سوال چندی پیش توسط مدیران شرکت بیمه ای از بیمه مرکزی پرسیده شد و بیمه مرکزی نیز عنوان کرد که این مسئله جزء برنامه های این سازمان است و به تدریج این سهم را کاهش خواهد داد.

آسوده در مورد تاثیر تحریمها بر بخش بیمه های اتکایی نیز گفت: در نگاه ما بیمه یک امر بین المللی است و ریسک باید در سطح جهانی توزیع شود.
وی ادامه داد: ما به هیچ وجه از تحریم استقبال نمی کنیم ، منتها کشور ما دنبال مسائل بزرگتری است که باید هزینه های آن را هم پرداخت کند.

مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در مورد ضرورت تاسیس شرکت بیمه اتکایی نیز گفت: به نظر می آید که اقتصاد کشور ظرفیت آن را دارد که یک شرکت دیگر اتکایی اضافه شود، اما در این شرایط هر چقدر شرکتها با سرمایه بیشتری وارد بازار شوند، طبیعیتا بهتر می توانند فعالیت داشته باشند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  2  =  4