بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرد:

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مقایسه این رقم با میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۸۶ نشان می‌دهد که طی این سال‌ها این میزان بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ایران مربوط به خرداد ماه سال 90 میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 20 هزار و 309 میلیارد تومان است که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل آن بیش از 96 درصد رشد داشته است.

این میزان در اردیبهشت ماه سال 90 نیز 20 هزار و هفت میلیارد تومان گزارش شده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل خود بیش از 105 درصد افزایش یافته است.

همچنین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه نخست سال 90 بیش از 24 هزار و 705 میلیارد تومان اعلام شده که این میزان در مقایسه با فروردین ماه سال 89 بیش از 166 درصد رشد داشته است.

مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که هرچند میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی طی سه ماهه سال 90 روند نزولی را در پیش گرفته اما همچنان این میزان بدهی حالت صعودی دارد.

در مجموع نیز میزان بدهی فصل نخست سال 90 همان رقم 20 هزار و 309 میلیارد تومان ذکر شده که نسبت به فصل نخست سال 89 بیش از 17 درصد افزایش داشته است.

بر این اساس میزان بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال 89 بیش از 17 هزار میلیارد تومان، طی سال 88 بیش از 9 هزار و 222 میلیارد تومان،‌طی سال 87 بیش از 9 هزار و 142 میلیارد تومان و طی سال 86 بیش از 9 هزار و 784 میلیارد تومان بوده است.

در واقع این گزارش‌ها نشان می‌دهند که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال‌های 86 تا فصل نخست سال 90 از 9 هزار و 784 میلیارد تومان به 20 هزا ر و 309 میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی طی این سال‌ها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  6  =  48