کاهش پیش‌بینی سود سهام شرکت کشتیرانی در سال ۹۲

پیش بینی سود هر سهم کشتیرانی مشخص کرد؛

پیش بینی سود (زیان) هرسهم شرکت اصلی و تلفیقی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۲ اعلام شد.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا اطلاعات پیش‌بینی سود هر سهم "حکشتی" برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 92 نشان می دهد که این شرکت برای سال مالی آینده با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال به ازای هر سهم مبلغ 54 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی سال مالی گذشته کاهش نشان می دهد.

 

این شرکت اصل چهل و چهاری در حالی با زیان مواجه است که پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی را برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 90 با سرمایه 8 هزار میلیارد ریال در اردیبهشت 89 مبلغ 105 ریال (حسابرسی نشده) و در شهریور 89 (حسابرسی شده) مبلغ 94 ریال و با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال در آبان 89 مبلغ 75 ریال و در بهمن و اسفند 89 و اردیبشهت 90 مبلغ 57 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ 9 ریال محقق کرد.

 

شرکت پیش‌بینی سود هرسهم سال مالی منتهی به 31 خرداد 91 شرکت اصلی و تلفیقی گروه را با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال در اردیبهشت 90 به ترتیب مبالغ 60 و 2 ریال، در خرداد 90 به ترتیب مبالغ 60 و (3) ریال زیان و در آبان 90 به ترتیب مبالغ 60 و 8 ریال اعلام کرده بود.

شرکت در پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 خرداد 91 شرکت اصلی و تلفیقی گروه به ترتیب مبالغ 29 هزار و 159 میلیون ریال(به ازای هر سهم 3 ریال) و 10 هزار و 524 میلیون ریال ( به ازای هر سهم یک ریال) بابت آثار تسعیر ارز گزارش کرده است، که مطابق با عملکرد 9 ماهه شرکت اصلی و تلفیقی گروه به ترتیب مبالغ 9 هزار و 13 میلیون ریال(به ازای هر سهم 1 ریال) و (453ر260) میلیون ریال (به ازای هر سهم (26) ریال) آثار تسعیر ارز شناسایی شده است.

 

شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 خرداد 92شرکت اصلی و تلفیقی را مطابق اطلاعات حاضر به ترتیب مبالغ 54 ریال و (140) ریال زیان اعلام کرده است که نسبت به سال مالی 91 کاهش محسوسی را نشان می دهد.

"حکشتی" در پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 خرداد 92 شرکت اصلی و تلفیقی گروه به ترتیب مبالغ 637ر762 میلیون ریال (به ازای هر سهم 76 ریال) و746 هزار و 609 میلیون ریال(به ازای هر سهم 75 ریال) آثار تسعیر ارز گزارش کرده است.

 

همچنین این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 91 را بر اساس عملکرد 9 ماهه به ازای هر سهم 60 ریال اعلام کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  1  =  3