تعیین حق بیمه شخص ثالث متناسب با ریسک

رئیس کمیته امور فنی بیمه مرکزی گفت: وسایل نقلیه و افرادی که سابقه نامطلوبی در ایجاد حوادث دارند، در مقایسه با وسایل نقلیه مطمئن‌تر و افرادی که به دلیل رعایت اصول ایمنی و مقررات رانندگی به خود و دیگران خسارت وارد نمی‌کنند،‌ ریسک متفاوت تری دارند و حق بیمه آنها نیز متناسب با آن تفاوت می‌کند.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایرنا غلامعلی ثبات افزود:به طور معمول مقدار حق بیمه، متناسب با ریسک تعیین می‌شود و طبیعی است که حق بیمه، برای تعهد پوشش ریسک خسارت دیه 126 میلیون تومانی هر وسیله نقلیه در سال1391، با حق بیمه ریسک60 میلیون تومانی و یا90 میلیون تومانی سال گذشته متفاوت باشد.

رئیس کمیته امور فنی بیمه مرکزی با بیان آنکه مقدار حق بیمه شخص ثالث ارتباط مستقیمی با بهای وسیله نقلیه ندارد ، اظهار داشت: مقدار حق‌بیمه شخص‌ثالث وسایل نقلیه بر اساس ضوابط و با توجه به عوامل مؤثر بر احتمال و شدت وقوع حوادث انواع وسایل نقلیه تعیین شده است و لزوما ارتباط مستقیمی با قیمت وسیله نقلیه ندارد.

به گفته وی ،‌حتی گاهی لازم است از وسایل نقلیه با قیمت پایین‌تر که به علت امنیت کمتر سهم بیشتری در حوادث رانندگی دارند حق‌بیمه بیشتری گرفته شود. با این وجود به دلیل رعایت وضعیت معیشتی دارندگان خودروهای ارزانتر(پیکان، پراید و سپند) به این گروه از افراد تخفیف هم داده شده است.
ثبات ادامه داد در همین رابطه طبق آمار یکی از عوامل فزاینده احتمال وقوع حوادث رانندگی عمر وسیله نقلیه است و عدالت ایجاب می‌کند که از این گونه وسایل نقلیه حق‌بیمه بیشتر گرفته شود.

رئیس کمیته امور فنی بیمه مرکزی با اشاره به این که مبلغ ریالی دیه، متناسب با تغییر قیمت بازار احشام و یا کالاهای مؤثر در مبلغ دیه تغییر می کند ،‌اظهار داشت : در هر حال، علت اصلی افزایش سالیانه حق‌بیمه رشته شخص ثالث افزایش مبلغ ریالی دیه است که قوه قضائیه آنرا تعیین می‌کند در غیر این صورت ، نرخ حق بیمه، بیمه شخص ثالث اتومبیل تاکنون تغییری نداشته و افزایش حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بیمه‌نامه‌ها بوده است.

به گفته وی، با وجودی که از ابتدای سال 1391 مبلغ دیه 40 درصد تغییر یافته اما مقدار حق ‌بیمه شخص ثالث فقط 25 درصد تغییر یافته و این افزایش به دلیل تخفیف عدم خسارت که شامل اغلب وسایل نقلیه می‌گردد در مورد همه وسایل نقلیه به این مقدار نخواهد بود و افراد فاقد سوابق خسارت می‌توانند تا 70درصد نسبت به حق‌بیمه پایه از تخفیف بهره‌مند گردند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

3  +  3  =