پیش بینی سود صنایع بورسی ۲۶۹۰ میلیارد ریال افزایش یافت

درطول یک ماه اخیر

پیش بینی سود صنایع بورسی در طول یک ماه اخیر با دو هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال افزایش به رقم ۲۱۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال رسید.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایرنا بر اساس جدیدترین گزارش مدیریت بازار شرکت بورس، پیش بینی سود 11 صنعت بورسی در پایان خردادماه مسال نسبت به مدت مشابه ماه قبل افزایش یافت.

پیش بینی سود شرکت های چند رشته ای با یک هزار و 50 میلیارد ریال، محصولات شیمیایی با 962 میلیارد ریال، رایانه و فعالیت های وابسته به آن با 422 میلیارد ریال در طول یک ماه اخیر افزایش یافت تا بیشترین رشد را در میان صنایع بورسی به خود اختصاص دهند.

بر اساس این گزارش، گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 10 شرکت و پیش بینی مبلغ 47 هزار و 750 میلیارد ریال سود همچنان درصدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی ایستاده است.

همچنین محصولات شیمیایی با 30 شرکت و 28 هزار و 379 میلیارد ریال و شرکت های چند رشته ای صنعتی با 24 هزار و 949 میلیارد ریال سود برای یک سال آینده پیش بینی کرده اند تا در رتبه های دوم و سوم قرار گیرند.

فلزات اساسی با 22 هزار و 796 میلیارد ریال، مخابرات با 19 هزار و 83 میلیارد ریال، استخراج کانه های فلزی با 14 هزار و 509 میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با 13 هزار و 937 میلیارد ریال، سیمان، آهک و گچ با شش هزار و 966 میلیارد ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 5 هزار و 696 میلیارد ریال و خدمات فنی و مهندسی با 5 هزار و 30 میلیارد ریال پیش بینی سود در رده های بعدی جای دارند.

 

**505 ریال متوسط پیش بینی سود هر سهم صنایع بورسی

همچنین مدیریت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران متوسط پیش بینی سود هر سهم صنایع بورسی را اعلام کرد، به طوری که مدیران 36 صنعت بورسی به طور متوسط 505 ریال سود را برای سهامداران خود پیش بینی کرده اند.

گروه وسایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی با یک شرکت و سرمایه 105 میلیارد ریال و پیش بینی سود دو هزار و 610 ریال، در صدر بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارد.

گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با دو هزار و 537 ریال، رایانه و فعالیت های وابسته به آن با یک هزار و 732 میلیارد ریال و محصولات شیمیایی با هزار و 486 ریال در رتبه های بعدی جای دارند.

مدیریت بازار شرکت بورس اعلام کرد: به دلیل الزام آور نبودن ارائه پیش بینی سود صنعت سرمایه گذاری، پیش بینی سود 14 شرکت حاضر در این گروه در گزارش فوق لحاظ نشده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

78  −    =  69