رفع موانع قانون بیمه کارگران ساختمانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی طرح رفع موانع اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان موافقت کردند.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از مهر در جلسه علنی روز یکشنبه دو فوریت طرح رفع موانع اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

محجوب به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح در توجیه ارایه طرح مذکور با قید دو فوریت گفت: به دنبال عدم اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مشکلات عدیده‌ای برای کارگران به وجود آمده و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی صادر شده که اجرای قانون را با مشکل مواجه کرده است. ارایه این طرح برای آن است که زمینه اجرای دقیق این قانون فراهم شود.

موافقان و مخالفان درباره ضرورت دو فوریت این طرح و یا عدم ضرورت آن صحبت کردند و نظر موافقان این بود که با تصویب این طرح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مانع اجرای این قانون است لغو می‌شود و بهتر است هرچه زودتر این طرح به تصویب برسد.

مخالفان نیز معتقدند بودند لغو دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نیاز به قانون گذاری ندارد و طراحان می‌توانند تقاضای لغو دستورالعمل‌ها را به دیوان عدالت اداری ارایه کنند. همچنان مخالفان با دو فوریت این طرح معتقدند بودن نحوه اجرای این  طرح باید اصلاح شود و بر اجرا نظارت شود.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه تصویب دوفوریت برای یک طرح نیازمند رای دوسوم نمایندگان است، با وجود  116 رای موافق، 23 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر ، دو فوریت این طرح تصویب نشد. 46 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

طراحان تقاضای رای گیری برای یک فوریت را ارایه دادند و در این دوره از رای گیری نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 15 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر با یک فوریت بررسی این طرح موافقت کردند. در این رای گیری نیز 40 نماینده شرکت نکردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مانع اجرای قانون اجرا بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است لغو خواهد شد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟