بیمه مکمل بازنشستگان کشوری تمدید شد

بازنشستگان و وظیفه بگیران و افراد تحت تکفل آنان تا پایان خرداد سال ۹۲ به مدت یک سال تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان شرکت آتیه سازان حافظ قرار گرفتند.

به گزارش ریسک نیوز، پس از برگزاری ‌مناقصه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی ، شرکت آتیه‌سازان حافظ، به عنوان کارگزار سازمان بیمه خدمات درمانی از میان 8 شرکت به عنوان برنده مناقصه معرفی شد.

با انعقاد این قرارداد حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران و افراد تحت تکفل آنان به مدت یک سال تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، از آنجا که سال گذشته، بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ بودند و امسال نیز مجددا این شرکت برنده مناقصه شد، نیازی به حضور بازنشستگان در دفاتر بیمه‌ایی برای تمدید مجدد نیست چرا که عملیات تمدید به صورت خودکار انجام خواهد شد.

گفتنی است شرکت ‌آتیه‌سازان حافظ با داشتن 31 شعبه و بیش از 100 نمایندگی فعال در سراسر کشور و طرف قرارداد با 2000 مؤسسه تشخیصی درمانی ، تخصصی ترین شرکت ارائه کننده بیمه مکمل درمان در کشور می باشد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟