بیمه کشاورزی در اصل یک سازوکار مشترک در ریسک است

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور گفت: بیمه کشاورزی در اصل یک سازوکار مشترک در ریسک است که از طریق مشارکت با تولیدکنندگان در پذیرش ریسک در هنگام بروز خطر از متضرر گشتن تولیدکننده جلوگیری می‌کند.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از فارس ابوالفضل جوادیان ظهر امروز در همایش صندوق بیمه کشاورزی استان همدان اظهار داشت: تهدیدها، خطرات و آسیب‌های متعدد و پیش‌بینی‌ناپذیر از جمله ویژگی‌های فعالیت در بخش کشاورزی است.

وی افزود: بیمه کشاورزی از مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده فرآیند مدیریت ریسک در بخش کشاورزی است، اما جانشین مناسبی برای تکنیک‌های مدیریت ریسک، روش‌های صحیح تولید و سرمایه‌گذاری در کنار برد تکنولوژی‌های نوین نیست.

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که فاکتورهای فوق در کنار یکدیگر قرار گیرند بیمه کشاورزی می‌تواند موجبات امنیت و رفاه جامعه روستایی را برقرار کند، بنابراین تجارب جهانی حاکی از این است که گسترش سیاست‌های حمایتی از طریق فراگیر ساختن نظام‌های بیمه‌ای از مهمترین برنامه و سیاست‌های بخش کشاورزی در اکثر کشورها است.

وی بیان کرد: بیمه کشاورزی در اصل یک سازوکار مشترک در ریسک است که از طریق مشارکت با تولیدکنندگان در پذیرش ریسک در هنگام بروز خطر از متضرر گشتن تولیدکننده جلوگیری کرده و در درآمد کشاورز ثبات ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر بیمه کشاورزی ابزار مهمی برای اجرای سیاست‌های توسعه بخش کشاورزی، منطقه‌ای کردن کشت و ترکیب کشت مطلوب، اشاعه روش‌های نوین زراعی، دامی، به‌زراعی و جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه روستاییان و در نهایت رسیدن به اهداف توسعه‌ای در بخش کشاورزی به شمار می‌رود، چرا که از بین رفتن محصول در یک سال پرخطر موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد و عدم بازپرداخت بدهی و یا حتی ترک فعالیت‌ها می‌شود.

جوادیان رسالت ایجاد بیمه کشاورزی را کمک به ایجاد امنیت سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان برای تداوم توسعه پایدار تولید، سازوکار مؤثر در تحقق اهداف و سیاست‌های بخش کشاورزی، تجزیه و تحلیل ریسک در راستای ارتقای مدیریت و کاهش خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی عنوان کرد.

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور اظهار کرد: در قانون اصلاح بیمه محصولات کشاورزی مصوب سال 1387 به منظور انجام بیمه محصولات کشاورزی، درختان، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و قهری نظیر تگرگ، طوفان، بادهای گرم موسمی، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتش‌سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه‌ای و امراض واگیردار عمومی حیوانی، ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاه‌های آب کشاورزی، تأسیسات آبیاری و تمام فعالیت‌ها و خدمات کشاورزی و عوامل تولید به عنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاست‌های بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی بیان کرد: سیاست‌های اجرایی سال زراعی 90 ـ 89 در سه محور سیاست‌های اجرایی در خصوص تعیین تعرفه‌ها، عملیات بیمه کشاورزی و سیاست‌های اجرایی ساختاری است و در مقایسه تطبیقی برخی از شاخص‌های عملکرد بیمه کشاورزی(زراعی ـ باغی) به سطوح زیر کشت دنیا در سال 2008 ایران دارای سطح بیمه شده 5.9 درصد و رتبه سوم جهانی پس از کشورهای آمریکا و کانادا، از نظر درصد بیمه شده 40 درصد و دارای رتبه سوم جهانی و در زمینه درصد بهره‌برداران بیمه شده نیز 42 درصد و دارای رتبه سوم جهانی است.

جوادیان تصریح کرد: شاخص‌های سال زراعی 90 ـ 89 را از نظر سطح و میزان پوشش بیمه‌ای در بخش زراعت 5.5 میلیون هکتار، باغبانی 470 هزار هکتار، دام 5.11 میلیون واحد دامی، طیور 800 میلیون قطعه، آبزیان 55 میلیون مترمربع و منابع طبیعی را 3 میلیون هکتار است که در سال زارعی گذشته درصد مبلغ دریافتی نسبت به مصوبات دولت 15 درصد، تعداد بیمه‌گذاران به کل بهره‌برداران بخش 42 درصد، نسبت حق بیمه سهم دولت به کل حق بیمه 66 درصد، درصد دریافتی از دولت به غرامت پرداختی سال گذشته 9.5 درصد، نسبت خسارت به سهم بیمه‌گذار 4.1درصد و نسبت خسارت به کل بیمه 1.52 درصد است.

وی بیان کرد: استان همدان در زیر بخش زراعت با 18 محصول زیر پوشش بیش از 98 درصد از محصولات زیرکشت و در زیربخش باغات با شش محصول زیر پوشش توان بیمه 85 درصد از طرح زیرکشت را داراست.

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور ادامه داد: بر اساس 9 سال زراعی در استان همدان 637 میلیارد ریال غرامت پرداخت شده که از این مبلغ صرفا 24 درصد آن به صورت حق بیمه سهم کشاورز از بهره‌برداران اخذ و باقی‌مانده به صورت بیمه سهم دولت 41 درصد و مازاد غرامت پرداختی 35 درصد از سوی دولت به صورت یارانه تأمین شده است.

وی در پایان سخنانش گفت: استان همدان دارای 12 شرکت خدمات بیمه اصلی با سه دفتر فرعی است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟