آغـاز توزیـع ایـران چـک‌هـای جـدیـد

دبیر کل بانک مرکزی با بیان توضیحاتی در مورد چگونگی روند توزیع ایران‌چک در کشور خبر داد که پس از برگزاری جلسه با هیات نظارت اندوخته اسکناس طی هفته‌ جاری، توزیع ایران‌چک‌های جدید و جایگزینی ایران‌چک‌های فرسوده آغاز خواهد شد و تاکنون ایران‌چک در دستان مردم کاهش نیافته است.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا محمود احمدی، در مورد توزیع ایران‌چک عنوان کرد: در مورد چگونگی توزیع ایران‌چک باید با هیات نظارت اندوخته هماهنگی انجام ‌شود. چرا که برابر قانون، ما مکلف هستیم که نظارت هیات نظارت اندوخته را بر انتشار ایران چک داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما در حال هماهنگی با این هیات هستیم تا در مورد نحوه‌ نظارت به توافق برسیم و این کار را انجام دهیم. این جلسه تا آخر هفته جاری برگزار می‌شود.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است طی هفته جاری کار توزیع ایران‌چک شروع شود؟ اظهار کرد: احتمال قریب به یقین توزیع ایران‌چک شروع خواهد شد. البته موجودی ایران‌چک در دست مردم هیچ میزانی کاهش پیدا نکرده و آنها در حال استفاده هستند، اما برای انتشار جدید و جایگزینی ایران‌چک‌های فرسوده‌ و نحوه‌ این کار منتظر حکم قانونی هستیم که در این مورد در حال صحبت با هیات نظارت اندوخته اسکناس هستیم.

دبیر کل بانک مرکزی در ادامه در مورد میزان ایران‌چک‌هایی که قرار است وارد بازار شوند، نیز بیان کرد: این موضوع تابع شرایطی است که ما از شورای پول و اعتبار مجوز گرفتیم. در واقع روال آن، این‌گونه است که میزان ایران چک و اسکناس‌ها هر ساله باید به تایید شورای پول و اعتبار برسد.

احمدی در این مورد توضیح داد: پیشنهادات با توجیهات اقتصادی و در واقع با توجه به شرایط پولی کشور به شورای پول و اعتبار کشور می‌رود و این شوراست که این موضوع را مصوب می‌کند و در مورد نحوه‌ انتشار آن، ما با هیات نظارت اندوخته اسکناس هماهنگ می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: معمولا یک برآوردی ما از میزان نیاز به نقدینگی در ایران چک و اسکناس‌‌ها داریم که وقتی آن را با هیات نظارت اندوخته هماهنگ می‌کنیم و دلایل آن را می‌آوریم، معمولا آنها هم نظرات بانک مرکزی را می‌پذیرند و نسبت به انتشار آن اقدام می‌شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

92  −    =  84