مشکلات مشتریان پیر با بیمه جوان

هزینه های سربه فلک کشیده بیمه درمانی بلند مدت:

هنگامیکه واین سیکستون و همسرش بیمه درمانی بلند مدت را در ۲۰۰۳ میلادی خریدند، به عنوان یک وسیله برنامه ریزی اقتصادی به آن نگاه می کردند که مایه آرامش خیالشان بود.اما این آرامش در همین اواخر از میان رفت چون آنها نامه ای از جان هانکاک بیمه گزارشان دریافت کردند که به آنان اطلاع می داد حق البیمه سالانه بیمه خانگی آنها( که درصورت لزوم هزینه های نگهداری و مراقبت از آنها در خانه را تامین می کرد) ۹۰ درصد افزایش یافته است! حق البیمه او از ۱,۸۴۴ به ۳,۵۰۴دلار و همسرش از۱,۷۷۱به۳,۳۶۴ دلار رسیده بود.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از insurance news اما این آرامش  در همین اواخر از میان رفت چون آنها نامه ای از  جان هانکاک بیمه گزارشان دریافت کردند که به آنان اطلاع می داد حق البیمه سالانه  بیمه خانگی آنها( که درصورت لزوم هزینه های نگهداری و مراقبت از آنها در خانه را تامین می کرد) 90 درصد افزایش یافته است! حق البیمه او از 1,844 به 3,504دلار و همسرش از1,771به3,364 دلار رسیده بود.
 
سیکستون 64 ساله می گوید:  شگفت زده شده بودم، واقعا غیر عادی به نظر می رسید.
میزان اضطراب و نگرانی سیکستون  هنگامی کاهش یافت که مامور بیمه گزار او   به آنها گفت باکاهش مزایای آتی در بیمه شان می توانند  از افزایش حق البیمه  جلوگیری کنند.

 اما سیسکتون  همچنان امیدوار است حق البیمه او همسرش به طریقی کاهش یابد.

 او میگوید:خوشبختانه  این امر دوباره اتفاق نخواهد افتاد.

 وقایع مشابهی در سراسر ایالت کارولینای شمالی اتفاق افتاده است. در این ایالت 192500  هزار نفر  از بیمه درمانی بلند مدت استفاده می کنند.
تا این ماه از سال، 6 شرکت بیمه  از قانونگذاران دولتی  اجازه افزایش حق البیمه های بلند مدت را دریافت کرده اندو براساس آن حق البیمه هایشان را از 10 تا 32 درصد افزایش داده اند.

این مبالغ افزایشهایی معمول به حساب می آیند که با افزایش حق البیمه فردی بسیار متفاوت است. در حقیقت  افزایش حق البیمه ای که جان هنکاک ارائه می کند،  سال گذشته تایید شده بود اما امسال دوباره تجدید شد که حد متوسط آن 39.9 درصد بود اما طیف آن از صفر تا 90 درصد بود.
 این افزایش چشمگیر به خصوص برای  سالمندان ( که اغلب صاحب این نوع بیمه هستند)که درآمد ثابتی دارند، غیر قابل هضم است. تصمیم افزایش حق البیمه ها برای مردمی که  خواهان خرید بیمه درمانی بلند مدت هستند( با علم به اینکه باید با قیمتی توافق کنند که ثبات ندارد)   پایان راه است.این محاسباتی است که هنگام خرید بیمه عمر به آن نیازی ندارید

 کاهش قوانین هر بیمه

 وزات بیمه هر ایالت  معتقد بیمه گزاران خواهان افزایش بیمه هستند زیراعمر خریداران بیمه بیشتر از میزانی است که شرکتها تخمین می زدند  و علاوه برآن تعداد افرادی که بیمه هایشان را لغو می کنند کمتر از حد پیش بینی شده است. البته نباید  هزینه های روزافزون درمانی را از یاد برد.
جولیان شیف یکی از کارگزاران بیمه رالیگ  که متخصص بیمه های درمانی بلند مدت و بیمه های خدمات درمانی است می گوید: این تغییر در نوع بیمه ثابت می کند مردم حقیقتا از آن استفاده می کنند.وقتی که من فروش چنین بیمه ای را شروع کردم  مردم از من می پرسیدند آیا واقعا به این بیمه نیازداریم؟
 
 
واین  گودوین  یکی دیگر از کارگزاران بیمه  از اینکه قدرت محدودی برای کنترل افزایش حق البیمه ها دارد، پشیمان است.
او میگوید: با وجود قانون کنونی کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم  و به این نکته اشاره می کند که افزایش نرخ حق البیمه در تمام آمریکا اتفاق افتاده است.

 برخی بیمه گزاران  از فروش بیمه های درمانی بلند مدت به افراد در سراسر آمریکا خودداری کرده اند مانند شرکتهای پروندشال و مت لایف.

در کارولینای شمالی بیمه درمانی بلند مدت   تحت برنامه قانونی متفاوتی  از بیمه خودرو یا بیمه مسکن عمل می کند. اما به عقیده گودوین این تغییر روی سایر بیمه ها نیز تاثیراتی داشته است. برای مثال بیمه گزاران خودرو  در سال 2008 به طور معمول  افزایشی 12.9  درصدی در حق البیمه هایشان داشتندو در 2009 خواستار افزایشی 1.4 درصدی  نیز شدند.  آنها به تدریج از معامله با گودوین که افزایش نرخ بیمه را به همان 1.5 درصد برگردانده بود،  خود داری کردند.

در هر حال در حوز بیمه درمانی بلند مدت، گودوین  قدرتی برای تعیین نرخ ملی حق البیمه ندارد. شرکتها خواهان نرخ های فردی هستند و قانونگذاران ایالتی  باید باآنها موافقت کنند زیرا درخواستشان برحق است.

از 6 شرکت بیمه ای که خواهان افزایش حق البیمه در سال جاری بودند،به تقاضای 5 شرکت پاسخ مثبت داده شد.  شرکت ششم که موچوال اوماها بود خواستار 32.6 درصد افزایش بود اما قانونگذاران دولتی  فقط با افزایش 24 درصدی موافقت کردند.

صنعتی جوان با مشتریانی سالمند

 بیمه درمانی بلند مدت در دهه 1980 ایجاد شد و بیمه گزاران می گویند هنوز به دنبال راهی برای کنترل هزینه های آن هستند زیرا خریداران آنها  پیرتر می شوند وباید بیمه های آنان در خانه خودشان یا خانه سالمندان انجام شود. جان هنکاک دراین باره می گوید: صنعت بیمه درمانی بلند مدت هنوز جوان است  و اکنون  داده ها و آمار نشان میدهند باید نرخ بیمه افزایش یابد. بیمه گزاران درمقابل خریداران آن وظیفه دارند تا مزایایی که تعهد کرده اند فراهم کنند و همزمان  اعتبار محصول را نیز حفظ کنند.

وضعیت نرخ بیمه  به دلیل نرخ کم سود  پیچیده تر شده است. این امر  عوایدی شرکتهای بیمه را  هنگام سرمایه گذاری منابعشان کاسته اشت.

با این وجود اسلوم یکی از مدیران ارشد شرکتهای بیمه در کارولینای شمالی  اشاره می کند هنگامیکه  بیمه گزاران نرخهای خود را افزایش  می دهند به طور معمول راهی به خریداران بیمه  پیشنهاد می کنند تا پوشش خود را سامان داده و از افزایش آن جلوگیری کنند. به عنوان مثال جان هنکاک  که 23 هزار بیمه در کارولینای شمالی را نظارت می کند به خریداران خود کمک می کند تا حق البیمه شان اضافه نشود.

افزایش سالانه حق البیمه ها  که هزینه های روزافزون درمانی را جبران می کند از 5 درصد به 2.7 درصد کاهش یابته است. اسلوم دراین باره می گوید:این وضعیتی نیست که مشتری بتواند به دلخواه خود بیمه را رها کند  و اغلب مردم  همان پیشنهاد اول را قبول می کنند.

اسلوم اضافه می کند خریداران بیمه به طور کلی نمی توانند بیمه ای مشابه با پول کمتر و ازیک شرکت بیمه معتبر به دست بیاورند و علاوه برآن، آنها بیمه هایشان را چند سال قبل خریده اند و حق البیم های جدید همراه با سن خریدار افزایش می یابد.

 در این میان گودوین ( که کارگزار بیمه ایالتی نیزاست) مشغول تهیه یک لایحه قانونی است که به دولت ایالتی قدرت بیشتری در زمینه تعیین نرخ حق البیمه ها خواهد داشت.  کنترل افزایش نرخ بیمه یکی از اقداماتی است که او سعی در انجامش داد( تلاش می کند میزان افزایش بین 10 تا 15 درصد بماند) . اما چون مرحله قانونگذاری بسیار نزدیک شده است او تصور نمی کند قانونگذاران تا سال آینده آن را بررسی کنند.

مترجم: شیوا سعیدیاما این آرامش  در همین اواخر از میان رفت چون آنها نامه ای از  جان هانکاک بیمه گزارشان دریافت کردند که به آنان اطلاع می داد حق البیمه سالانه  بیمه خانگی آنها( که درصورت لزوم هزینه های نگهداری و مراقبت از آنها در خانه را تامین می کرد) 90 درصد افزایش یافته است! حق البیمه او از 1,844 به 3,504دلار و همسرش از1,771به3,364 دلار رسیده بود.
 
سیکستون 64 ساله می گوید:  شگفت زده شده بودم، واقعا غیر عادی به نظر می رسید.
میزان اضطراب و نگرانی سیکستون  هنگامی کاهش یافت که مامور بیمه گزار او   به آنها گفت باکاهش مزایای آتی در بیمه شان می توانند  از افزایش حق البیمه  جلوگیری کنند.

 اما سیسکتون  همچنان امیدوار است حق البیمه او همسرش به طریقی کاهش یابد.

 او میگوید:خوشبختانه  این امر دوباره اتفاق نخواهد افتاد.

 وقایع مشابهی در سراسر ایالت کارولینای شمالی اتفاق افتاده است. در این ایالت 192500  هزار نفر  از بیمه درمانی بلند مدت استفاده می کنند.
تا این ماه از سال، 6 شرکت بیمه  از قانونگذاران دولتی  اجازه افزایش حق البیمه های بلند مدت را دریافت کرده اندو براساس آن حق البیمه هایشان را از 10 تا 32 درصد افزایش داده اند.

این مبالغ افزایشهایی معمول به حساب می آیند که با افزایش حق البیمه فردی بسیار متفاوت است. در حقیقت  افزایش حق البیمه ای که جان هنکاک ارائه می کند،  سال گذشته تایید شده بود اما امسال دوباره تجدید شد که حد متوسط آن 39.9 درصد بود اما طیف آن از صفر تا 90 درصد بود.
 این افزایش چشمگیر به خصوص برای  سالمندان ( که اغلب صاحب این نوع بیمه هستند)که درآمد ثابتی دارند، غیر قابل هضم است. تصمیم افزایش حق البیمه ها برای مردمی که  خواهان خرید بیمه درمانی بلند مدت هستند( با علم به اینکه باید با قیمتی توافق کنند که ثبات ندارد)   پایان راه است.این محاسباتی است که هنگام خرید بیمه عمر به آن نیازی ندارید

 کاهش قوانین هر بیمه

 وزات بیمه هر ایالت  معتقد بیمه گزاران خواهان افزایش بیمه هستند زیراعمر خریداران بیمه بیشتر از میزانی است که شرکتها تخمین می زدند  و علاوه برآن تعداد افرادی که بیمه هایشان را لغو می کنند کمتر از حد پیش بینی شده است. البته نباید  هزینه های روزافزون درمانی را از یاد برد.
جولیان شیف یکی از کارگزاران بیمه رالیگ  که متخصص بیمه های درمانی بلند مدت و بیمه های خدمات درمانی است می گوید: این تغییر در نوع بیمه ثابت می کند مردم حقیقتا از آن استفاده می کنند.وقتی که من فروش چنین بیمه ای را شروع کردم  مردم از من می پرسیدند آیا واقعا به این بیمه نیازداریم؟
 
 
واین  گودوین  یکی دیگر از کارگزاران بیمه  از اینکه قدرت محدودی برای کنترل افزایش حق البیمه ها دارد، پشیمان است.
او میگوید: با وجود قانون کنونی کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم  و به این نکته اشاره می کند که افزایش نرخ حق البیمه در تمام آمریکا اتفاق افتاده است.

 برخی بیمه گزاران  از فروش بیمه های درمانی بلند مدت به افراد در سراسر آمریکا خودداری کرده اند مانند شرکتهای پروندشال و مت لایف.

در کارولینای شمالی بیمه درمانی بلند مدت   تحت برنامه قانونی متفاوتی  از بیمه خودرو یا بیمه مسکن عمل می کند. اما به عقیده گودوین این تغییر روی سایر بیمه ها نیز تاثیراتی داشته است. برای مثال بیمه گزاران خودرو  در سال 2008 به طور معمول  افزایشی 12.9  درصدی در حق البیمه هایشان داشتندو در 2009 خواستار افزایشی 1.4 درصدی  نیز شدند.  آنها به تدریج از معامله با گودوین که افزایش نرخ بیمه را به همان 1.5 درصد برگردانده بود،  خود داری کردند.

در هر حال در حوز بیمه درمانی بلند مدت، گودوین  قدرتی برای تعیین نرخ ملی حق البیمه ندارد. شرکتها خواهان نرخ های فردی هستند و قانونگذاران ایالتی  باید باآنها موافقت کنند زیرا درخواستشان برحق است.

از 6 شرکت بیمه ای که خواهان افزایش حق البیمه در سال جاری بودند،به تقاضای 5 شرکت پاسخ مثبت داده شد.  شرکت ششم که موچوال اوماها بود خواستار 32.6 درصد افزایش بود اما قانونگذاران دولتی  فقط با افزایش 24 درصدی موافقت کردند.

صنعتی جوان با مشتریانی سالمند

 بیمه درمانی بلند مدت در دهه 1980 ایجاد شد و بیمه گزاران می گویند هنوز به دنبال راهی برای کنترل هزینه های آن هستند زیرا خریداران آنها  پیرتر می شوند وباید بیمه های آنان در خانه خودشان یا خانه سالمندان انجام شود. جان هنکاک دراین باره می گوید: صنعت بیمه درمانی بلند مدت هنوز جوان است  و اکنون  داده ها و آمار نشان میدهند باید نرخ بیمه افزایش یابد. بیمه گزاران درمقابل خریداران آن وظیفه دارند تا مزایایی که تعهد کرده اند فراهم کنند و همزمان  اعتبار محصول را نیز حفظ کنند.

وضعیت نرخ بیمه  به دلیل نرخ کم سود  پیچیده تر شده است. این امر  عوایدی شرکتهای بیمه را  هنگام سرمایه گذاری منابعشان کاسته اشت.

با این وجود اسلوم یکی از مدیران ارشد شرکتهای بیمه در کارولینای شمالی  اشاره می کند هنگامیکه  بیمه گزاران نرخهای خود را افزایش  می دهند به طور معمول راهی به خریداران بیمه  پیشنهاد می کنند تا پوشش خود را سامان داده و از افزایش آن جلوگیری کنند. به عنوان مثال جان هنکاک  که 23 هزار بیمه در کارولینای شمالی را نظارت می کند به خریداران خود کمک می کند تا حق البیمه شان اضافه نشود.

افزایش سالانه حق البیمه ها  که هزینه های روزافزون درمانی را جبران می کند از 5 درصد به 2.7 درصد کاهش یابته است. اسلوم دراین باره می گوید:این وضعیتی نیست که مشتری بتواند به دلخواه خود بیمه را رها کند  و اغلب مردم  همان پیشنهاد اول را قبول می کنند.

اسلوم اضافه می کند خریداران بیمه به طور کلی نمی توانند بیمه ای مشابه با پول کمتر و ازیک شرکت بیمه معتبر به دست بیاورند و علاوه برآن، آنها بیمه هایشان را چند سال قبل خریده اند و حق البیم های جدید همراه با سن خریدار افزایش می یابد.

 در این میان گودوین ( که کارگزار بیمه ایالتی نیزاست) مشغول تهیه یک لایحه قانونی است که به دولت ایالتی قدرت بیشتری در زمینه تعیین نرخ حق البیمه ها خواهد داشت.  کنترل افزایش نرخ بیمه یکی از اقداماتی است که او سعی در انجامش داد( تلاش می کند میزان افزایش بین 10 تا 15 درصد بماند) . اما چون مرحله قانونگذاری بسیار نزدیک شده است او تصور نمی کند قانونگذاران تا سال آینده آن را بررسی کنند.

مترجم: شیوا سعیدی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  ×    =  10