تکلیف تولیت سازمان بیمه سلامت مشخص نیست

رییس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم ایجاد تولیت واحد در نظام سلامت کشور، گفت: بهتر است سازمان بیمه سلامت زیر مجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا دکتر علیرضا اولیایی منش با اشاره به تایید اساسنامه سازمان بیمه سلامت از سوی شورای نگهبان، درباره چگونگی ادغام صندوق‌های بیمه‌ای بر اساس این اساسنامه، گفت: در این باره قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف را مشخص کرده است. به این ترتیب تمام صندوق‌های بیمه‌ای باید در یک صندوق واحد ادغام شوند.

وی با تاکید بر آنکه نظر قانونگذار آن بوده که صندوق‌های بیمه‌ای با سیاستگذاری واحد در یک صندوق فعالیت کنند، درباره برخی اظهارات مبنی بر مستثنی شدن برخی صندوق‌های بیمه‌ای مانند صندوق بیمه تامین اجتماعی و ساتا از این ادغام، گفت: قانون درباره ادغام صندوق بیمه تامین اجتماعی با دیگر صندوق‌های بیمه‌ای استثنایی قائل نشده است و تنها اموال ملکی تامین اجتماعی از این موضوع استثناء شده‌اند.
اولیایی منش درباره چگونگی ادغام صندوق بیمه نیروهای مسلح نیز گفت: در قانون عنوان شده که این صندوق بیمه‌ای نیز با اذن مقام معظم رهبری می‌تواند در دیگر صندوق‌های بیمه‌ای ادغام شود تا به این ترتیب یک صندوق بیمه واحد در کشور تشکیل شود.
وی افزود: در مجموع اساس‌نامه سازمان بیمه سلامت با توجه به قانون و در نظر گرفتن تمام جوانب تنظیم و به دولت پیشنهاد شد. دولت نیز در موارد مورد ابهام از شورای نگهبان سوال کرد و اکنون به دنبال تایید شورای نگهبان، راه برای ادغام صندوق‌های بیمه‌ای باز شده است.
اولیایی‌منش در پاسخ به این سوال که سازمان بیمه سلامت زیر مجموعه کدام وزارتخانه (بهداشت یا رفاه) به فعالیت خود ادامه خواهد داد؟ گفت: دولت در این باره تصمیم‌ می‌گیرد و هنوز در این زمینه تصمیمی اتخاذ نشده است. اما از آنجا که تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و این تولیت باید واحد باشد، بهتر است که سازمان بیمه سلامت زیر مجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد. در این زمینه پیشنهادات خود را مطرح کرده‌ایم.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

1  ×  3  =