بیمه پارسیان ISO۱۰۰۴:۲۰۱۰ گرفت

بیمه پارسیان موفق به دریافت گواهینامه بین‌المللی ISO۱۰۰۴:۲۰۱۰ در زمینه رضایتمندی مشتریان شد.

به گزارش ریسک نیوز، استاندارد رضایت‌مندی مشتری ISO1004 ویرایش سال ۲۰۱۰ که به تشخیص موسسه ACS بریتانیا به بیمه پارسیان تعلق گرفت جدیدترین استاندارد جهانی در حوزه مشتری مداری محسوب می‌شود.

گفتنی است سازمان‌هایی موفق به دریافت این گواهینامه بین المللی می‌شوند که با روش سیستماتیک به ارزیابی رضایت مشتریان پرداخته و فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان را مدیریت می کنند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  4  =  36