مهلت پرداخت حق‌بیمه توسط کارفرمایان اعلام شد

صندوق تأمین‌اجتماعی مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق‌بیمه و ارسال لیست و جرایم تأخیر آن را اعلام کرد.

به گزارش ریسک نیوز،مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق‌بیمه هر ماه طبق ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی، حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است و کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما که تا میزان 5 نفر کارگر دارند، این مهلت تا آخرین روز 2 ماه بعد خواهد بود.

براین اساس، درصورت تأخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تأخیر یا عدم پرداخت حق‌بیمه مربوط به هر ماه در مهلت تعیین شده طبق قانون جرائم، کارفرما در هر مورد ملزم به پرداخت جریمه تأخیر لیست و پرداخت حق‌بیمه خواهد بود و از طرفی درصورت عدم ارسال لیست صورت مزد و حقوق کارگران، کارفرما ملزم به پرداخت جریمه به میزان 10درصد مبلغ حق‌بیمه به اضافه بیمه بیکاری همان ماه خواهد بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  ×  1  =