بیمه ملت استخدام می کند

شرکت بیمه ملت برای جذب و استفاده از خدمات نیروهای متعهد، متخصص و کارآمد از متقاضیان دعوت به همکاری می کند.

به گزارش ریسک نیوز،بیمه ملت درمقاطع کارشناس بیمه های اشخاص، کارشناس بیمه های زندگی، کارشناس بازاریابی شرکتی، کارشناس کنترل نظارت شبکه نمایندگان، کارشناس بیمه های کشتی، کارشناس بیمه های انرژی، کارشناس امور بیمه ای، کارشناس نرخ گذاری بیمه ای، کارشناس امور کارکنان، کارشناس تشکیلات و روش ها، کارشناس آموزش، کارشناس رفاه نیاز به همکاری دارد.

برای تکمیل پرسشنامه حداکثر تا مدت یک هفته آینده به سایت www.melat.ir مراجعه کنید.بیمه ملت درمقاطع کارشناس بیمه های اشخاص، کارشناس بیمه های زندگی، کارشناس بازاریابی شرکتی، کارشناس کنترل نظارت شبکه نمایندگان، کارشناس بیمه های کشتی، کارشناس بیمه های انرژی، کارشناس امور بیمه ای، کارشناس نرخ گذاری بیمه ای، کارشناس امور کارکنان، کارشناس تشکیلات و روش ها، کارشناس آموزش، کارشناس رفاه نیاز به همکاری دارد.

برای تکمیل پرسشنامه حداکثر تا مدت یک هفته آینده به سایت www.melat.ir مراجعه کنید.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

63  −    =  56