بیمه آسیا ۲ پیش بینی سود ۴۱۰ و ۸۱ ریال کرد

بیمه آسیا پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را با سرمایه ۴۵۵ میلیارد ریال مبلغ ۴۱۰ ریال و با سرمایه ۲،۳۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۸۱ اعلام کرد.

به گزارش ریسک نیوز، مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۹۲ سرمایه شرکت بیمه آسیا از مبلغ ۴۵۵ میلیارد ریال به مبلغ ۲.۳۰۰ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت افزایش یافت.

همچنین این شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۰ را در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹، ۰۹/۰۱/۹۰ (حسابرسی شده) و ۰۱/۰۵/۹۰ مبلغ ۴۰۴ ریال و در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ مبلغ ۲۱۳ ریال اعلام کرده که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ ۲۵۵ ریال و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۲۳۶ ریال تحقق یافته است.

بیمه آسیا پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ را با سرمایه ۴۵۵ میلیارد ریال درتاریخهای ۲۱/۰۱/۹۱ ، ۲۰/۰۲/۹۱ (حسابرسی شده) ، ۰۳/۰۵/۹۱ ، ۰۷/۰۸/۹۱ مبلغ ۳۰۱ ریال و در تاریخ ۰۵/۱۱/۹۱ مبلغ ۳۰۸ ریال و با سرمایه ۲،۳۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۲۷/۰۱/۹۲ مبلغ ۶۱ اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی‌نشده مبلغ ۶۷ ریال محقق شده است.

مطابق صورتهای مالی، بیمه آسیا داراییها و بدهی‌های ارزی خود را با نرخ مبادله ای تسعیر کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

62  −    =  52