راهکارهای اصلاحی برای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه بررسی شد

طرح پژوهشی تحلیل مالیات در صنعت بیمه از نظر اقتصادی و مالی و مطالعه تطبیقی آن در کشورهای منتخب و ارائه راه کارهای اصلاحی با هدف بررسی وضعیت مالیات ستانی از صنعت بیمه بر اساس معیارهای ۵ گانه مالیات ستانی در دنیا شامل کارایی، انصاف، پاسخگویی سیاسی، سهولت در اجرا و انعطاف پذیری مورد مداقه و تحلیل قرارگرفت.

به گزارش ریسک نیوز روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعلام کرد:محورهای اصلی این طرح شامل: بررسی وضعیت مالیات ستانی از صنعت، مطالعه تطبیقی مالیات ستانی از بیمه در کشورهای منتخب، تحلیل آماری میزان پرداخت مالیات و عوارض صنعت در مقایسه با ضریب نفوذ بیمه و تحلیل اقتصادی وضع مالیات بر بیمه در کشور می باشد.

بر پایه این گزارش قلمرومکانی این تحقیق ، صنعت بیمه ایران از ابتدای وضع هر نوع مالیات بر این صنعت می باشد و در این تحقیق میزان مالیات دهی و نیز پرداختی های صنعت بیمه به بخش عمومی(تحت عنوان مالیات و عوارض) در بازه زمانی 1387تا 1392مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: هدف اصلی این طرح بررسی وضعیت مالیات ستانی از صنعت بیمه می باشد. بر این اساس 2 هدف فرعی شناخت وضعیت مالیات درصنعت بیمه به صورت تطبیقی در کشورهای منتخب و نیز بررسی و مطالعه کمی و کیفی مالیات ستانی از صنعت بیمه ایران دنبال گردید. دستیابی به اهداف مورد نظر با رویکرد آسیب شناسانه در صنعت بیمه کشور، دستیابی به راهکارهای اصلاحی برای بهبود شیوه مالیات ستانی از صنعت بر اساس معیارهای مذکور را فراهم خواهد کرد. با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت بیمه بررسی و مطالعه وضع انواع مالیات بر صنعت بیمه و مقایسه ی آن با تجربه کشورهای مختلف ضروری می نماید. لذا از آنجایی که یکی از بخش های اصلی مشمول مالیات در اقتصاد ملی(مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شخص ثالث)، صنعت بیمه و خدمات مربوط به آن می باشد، روند وضع انواع مالیات (مالیات بر مشاغل، شرکت ها و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) بر این صنعت، تبیین شد و پس از بررسی مقایسه ای تجربه ی کشورهای منتخب (از جمله؛ هند، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا) در این باره و تحلیل آماری سهم صنعت بیمه از کل مالیات و عوارض کشور با توجه به ضریب نفوذ بیمه در کشور، وضعیت مالیات ستانی از صنعت بیمه بر اساس معیارهای 5گانه کارایی، سهولت در اجرا، انعطاف پذیری، پاسخگویی سیاسی و ارائه راهکارهای اصلاحی به منظور بهبود وضعیت موجود از منظر منافع ملّی و نیز توسعه صنعت بیمه صورت گرفت.

شایان ذکر است از این پس تلاش خواهد شدتا در نشست های نقد و بررسی طرح های پژوهشی علاوه بر حضور کارشناسان صنعت بیمه از دست اندرکاران ذیربط در نهاد ناظر نیز دعوت به عمل آید.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟