احمدی نژاد گم شده!

طنز – مختلس ها همه دیوانه او/ رانت خواران همه پروانه او/ مسکن مهر بُود خانه او/ وان “مشایی” شده جانانه او….یک نفر غنچه دهن گم شده است/ احمدی مرد سخن گم شده است.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از خبرآنلاین،عاشق ملک عدن گم شده است!!!

یک سایت نزدیک به دولت احمدی نژاد نوشت: مردی که همه باید تکلیفشان را با او مشخص کنند. احمدی نژاد یک گم شده است نه فراموش شده…!

صاحب حرفه و فن گم شده است

مرد خوش لهجهء من گم شده است

بر تن او کاپشن، گم شده است

عاشق ملک عدن گم شده است

گوِئیا مرغ چمن گم شده است

احمدی مرد سخن گم شده است

 

یک نفر گفت؛ فراموش شده

همچو شمعی است که خاموش شده

گوشه ای رفته و مِی نوش شده

با غم و غصه هم آغوش شده

گفتمش لاف نزن، گم شده است

احمدی مرد سخن گم شده است

 

او که میگفت سخنهای قشنگ

صحبت از حمله و تهدید و فشنگ

بود با لولوی نامرد به جنگ 

چِغر و بد بدن و خیلی زرنگ

حال این شخص "شومن" گم شده است

احمدی مرد سخن گم شده است

 

 

مرد آمارو عدد، مرد امل

مرد ناهنجار در عکس العمل

گم که میشد در زمان او دکل 

گه شود تشبیه بر بابا شمل

خار چشم اهرمن گم شده است

احمدی مرد سخن گم شده است

 

مختلس ها همه دیوانه او

رانت خواران همه پروانه او

مسکن مهر بُود خانه او

وان "مشایی" شده جانانه او

یک نفر غنچه دهن گم شده است

احمدی مرد سخن گم شده است

 

 

یاور "جیبوتی" و" گینه" و" چاد"

عاشق شخص چاوز خیلی زیاد

او که می داد به آنها امداد

واقعاَ بود جمیع اضداد

نکند رفته یمن گم شده است؟!

احمدی مرد سخن گم شده است

 

 

هالهء نور به گرد سر او

گوجهء مفت کنار درِ او

هر چه تحریم شده پر پر او

روزگاری " ب. ز" شد یاور او

حال آن روح و روان گم شده است

احمدی مرد سخن گم شده است

 

 

خاوری حاصل تدبیرش بود

آن "رحیمی" که یقین شیرش بود

وان "بقایی" که جهانگیرش بود

شخص "اسفندی" که فالگیرش بود

همچو روحی به دو تن گم شده است

احمدی مرد سخن گم شده است.

 

شعر: مجید مرسلی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  1  =  10