احسان خاندوزی،

احسان خاندوزی،

از مرکز ارزیابی سرمایه انسانی وزارت اقتصاد تا بیمه مرکزی /ایا نظام شایسته سالاری در انتصاب مدیران…

بنیادی به عنوان مشاور ودستیار خاندوزی در امور سرمایه انسانی وزارت اقتصاد بوده که حالا با حکم رئیس کل بیمه مرکزی قرار است در سمت معاونت طرح و توسعه نقش ایفاء کند.با توجه به اینکه  بنیادی در مرکز ارزیابی انسانی وزارت اقتصاد به عنوان دستیار…

قول بیمه ایران به خاندوزی

خاندوزی با انتقاد از حضور مکرر و صف‌های طولانی در نمایندگی‌های بیمه ایران در شعبه جنوب تهران، گفت: بیمه ایران وعده داد که تا روز عید فطر سامانه برخط به صورت آزمایشی راه‌اندازی شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد نباشد.