ارزیابان خسارت

ارزیابان خسارت

تحسیری : بیمه گران باید در پوشش ریسک ها در سال 99 دقت کنند

ابراهیم تحسیری می گوید: بدون شک شرکت‌های بیمه باید در پوشش ریسک‌ها در سال 99 دقت بیشتری به خرج دهند. محتاط‌تر رفتار کنند و در نرخ‌دهی به سمت دامپینگ حرکت نکنند؛ چرا که می‌تواند در بلندمدت آنها را دچار زیان کند.وی همچنین معتقد است،بیمه‌گران…

پرهیز از تمرکز بر یک رشته خاص، درس دیگر کرونا به شبکه فروش بیمه

مهرداد رضائی می گوید: شرکت‌های بیمه و شبکة فروش باید از تمرکز بر یک رشته بپرهیزند؛ چرا که درس دیگری که از کرونا می‌گیریم این است که اگر روی یک رشتة خاص تمرکز کنیم ممکن است در شرایط بحرانی آن رشته با مشکلاتی مواجه شود.وی در عین حال معتقد است…

پیشنهاد مدیر مسئول بیمه داری نوین به بازیگران صنعت بیمه

بیمۀ مرکزی یا تشکل‌های بیمه‌ای مثل سندیکا به نمایندگی از صنعت بیمه ضروری است دفتری با نام مطالعات مشارکت در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی را کلید بزنند. در این دفتر علاوه بر ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی دربارۀ بحران‌های به وقوع پیوسته مطالعات لازم…

واریز علی الحساب کارمزد نمایندگان تجارت نو

در راستای مصوبه هیئت مدیره تجارت نو مبنی بر حمایت از نمایندگان در شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا،معادل ۲ ماه متوسط کارمزد سال ۹۸ در قالب “علی الحساب کارمزد” به حساب ۱۰۰ درصد متقاضیان واریز شد.

خدمات تجارت نو در چهارسالگی تاسیس

همزمان با فرارسیدن ۶ اردیبهشت، تاریخ ثبت چهارمین سالگرد تاسیس بیمه جوان تجارت نو، این شرکت درکنار تخفیف۴ درصدی برای دو بیمه نامه، ۴۰۰ کارت آتش سوزی نیز به بیمه گذاران هدیه می دهد.

آیا استقلال ارزیابان خسارت تامین شد ؟ // همبستگی در منافع مشترک یا چسبندگی به منافع شخصی در ارزیابان…

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه تکمیل شد// آیا ورود مستقیم شرکتهای بیمه در استفاده از اشخاص مورد نظر و ذی صلاح با استقلال فعالیت ارزیابان حقیقی و حقوقی که در همه شهرها و استانها دارای نمایندگی و نیرو هستند، تناقضی ندارد؟/