ارزیابان خسارت

ارزیابان خسارت

یک پیشنهاد برای هم افزایی ارزیابان خسارت: ایجاد وب سرویس متمرکز برای کاهش تقلبات بیمه ای

شهرام شقاقی معتقد است ، جهت هم افزایی واقعی ،شرکت‌های ارزیابی خسارت باید سیستم‌های‌شان را به یکدیگر متصل کنند. سامان نگار ایرانیان به عنوان یکی از شرکت‌های ارزیابی خسارت اعلام می‌دارد که حاضر است چنین کاری انجام دهد. شرکت‌های ارزیابی خسارت…