اصلاح

اصلاح

لغو یکطرفه قرارداد بیمه‌ها با پزشکان متخلف

معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: با اصلاح قانون در مجمع تشخیص مصلحت، پرونده تخلفات پزشکان همزمان با تعزیرات در دادگاه‌های نظام پزشکی رسیدگی می‌شود و با هماهنگی بیمه‌ها نیز قرارداد پزشکان متخلف که زیرمیزی بگیرند به صورت یکطرفه لغو می‌شود.

اصلاح بیمه درمانی و سردرگمی آینده آمریکایی ها

یکی از کارشناسان صنعت بیمه در آمریکا، در این باره می گوید که هنوز نگرانی های بسیاری درباره اصلاحات نظام درمانی وجود دارد.بیمه درمانی همچنان یکی از مهمترین و جنجالی ترین موضوعاتی است که در آمریکا مطرح می شود.

سازمان‌های بیمه‌گر درصورت عدم پرداخت به موقع مطالبات جریمه می شوند

نمایندگان مجلس تصویب کردند کلیه سازمان های بیمه گر ۶۰ درصد صورتحساب های ارجاعی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی، درمانی قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد، پرداخت کنند.