افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

روندی نو در تجارت نو

شرکت بیمه تجارت‌نو در تاریخ 1395.01.14 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید و در تاریخ 1395.02.06 پروانه فعالیت خود در کلیه رشته‌های بیمه‌ای را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و فعالیت خود را آغاز نمود.

سازمان بورس افزایش سرمایه بیمه حافظ را تایید کرد

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت بیمه حافظ، سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرده و اعلام داشت بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش…

ارتقاء ظرفیت مجاز نگهداری و کسب توانگری مالی یک دوره با افزایش سرمایه ده هزار میلیارد ریالی

با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه سرمد برای افزایش سرمایه این شرکت از 6.761.553.062.000 به 10.000.000.000.000 ریال از محل مطالبات و آورده نقدی رئیس هیأت مدیره سرمد از تأثیر این افزایش سرمایه بر اصلاح نسبت توانگری سرمد…

افزایش سرمایه بیمه سرمد یک گام جلوتر رفت

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت بیمه سرمد، سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه این شرکت موافقت نموده و اعلام داشت بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش…

بیمه حافظ افزایش سرمایه می دهد / ماده 141 مشمول بیمه حافظ نمی شود

موضوع ماده 141 قانون تجارت، به دلیل افزایش سرمایه در هفته‌های پیش رو، مشمول بیمه حافظ نمی‌شود و هیچ مرجع حقوقی و قانونی، موضوع ماده 141 را برای شرکتی که اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه انجام داده‌است؛  لحاظ نمی‌کند.