بیمه سایبری

بیمه سایبری

ایجاد نسل بعدی راهکارهای بیمه سایبری

دیگر بیمه سایبری یک انتخاب یا پیشنهاد نیست بلکه یک ضرورت است چرا که ریسک سایبری به بلوغ رسیده است و هر روز گزارش های جدید و جلسات توجیهی بازار که بر نقش حیاتی بیمه سایبری در حفظ ثبات صنعت و جامعه تاکید می کند، ارائه می شوند.

افزایش نگرانی ها درباره ناتوانی بیمه گران در پوشش حملات بزرگ با حمایت دولت ها

یک نهاد به نمایندگی از مدیران ریسک در سراسر اروپا هشدار داده است که بیمه سایبری می تواند به یک «محصول غیرقابل دوام» برای شرکت ها تبدیل شود زیرا نگرانی ها در مورد ناتوانی بیمه گران در محافظت از خود در برابر حملات بزرگ با حمایت دولتی افزایش…

بیمه سایبری جایگزینی برای امنیت سایبری نیست

بانک ‌ها و موسسات مالی باید پیش از پرداختن به بیمه سایبری، تجزیه و تحلیل کامل هزینه و سود انجام دهند. بیمه سایبری جایگزینی برای امنیت سایبری نیست، و اگر شرکت ها نتوانند بیمه نامه ای با قیمت معقول پیدا کنند که به طور کامل ریسک ها را پوشش…

Chat GPT و AI نگرانی فزاینده ای برای بیمه سایبری

با ادامه پیشرفت در قابلیت ‌های Chat GPT و هوش مصنوعی (AI)، این فناوری هوشمندتر می ‌شود و به طور بالقوه کنترل آن دشوارتر می ‌شود، زیرا می ‌توان از آن برای تسهیل نقض‌ های امنیتی و افزایش مقیاس حملات سایبری استفاده کرد.

بیمه سایبری راهی جهت مدیریت خطرات اینترنتی

در حالی که بیمه سایبری هنوز در ابتدای راه است، اما هیچکس نمی‌تواند پویایی آن را نادیده بگیرد و این نوع بیمه همواره در حال تبدیل شدن به ابزاری اساسی برای مدیریت این خطرات اینترنتی است. جهانی شدن صنعت بیمه، مکانیزم‌هایی را برای ارزیابی و…