شرکتهای بیمه

شرکتهای بیمه

برونسپاری خدمات خودرویی بیمه تعاون

همزمان با ماه مبارک رمضان و در پی توافقات به عمل آمده ، کلیه خسارت های خودرویی بیمه تعاون در گستره سرزمینی ایران تحت پوشش خدمات ثابت و سیار مؤسسه معین خسارت درآمده است.