شرکت سوئیسی

شرکت سوئیسی

سرقت سوئیسی گونه‌های زعفران ایران

زیستگاه گونه‌های منحصر به فرد زعفران از لحاظ رنگ و طعم، ایران است؛ اما سوئیسیها برای ثبت ژنومهای منحصر به فرد این گونه‌ها به نام خودشان اقدام کرده‌اند؛ به‌ این ترتیب درصورت کوتاهی دولت، چندی بعد برای مصرف هر مثقال زعفران ایرانی باید عوارض…

بنزین سوئیسی در باک خودروهای ایرانی

شرکت ملی نفت ایران با سه شرکت نفتی سوئیس برای تهاتر نفت و گازوئیل با بنزین به توافق رسیده و تا چند روز آینده یک محموله بزرگ بنزین شرکت گلنکور سوئیس در پایانه بندرعباس تخلیه می‌شود.

پر شدن باک خودروهای ایرانی با بنزین سوئیسی

شرکت ملی نفت ایران با سه شرکت نفتی سوئیس برای تهاتر نفت و گازوئیل با بنزین به توافق رسیده و تا چند روز آینده یک محموله بزرگ بنزین شرکت گلنکور سوئیس در پایانه بندرعباس تخلیه می‌شود.

هند و تایلند در صدر بیمه گران عمر و درمان / “سوئیس ری”برترین بیمه گر عمومی اتکایی جهان

در این فهرست اولویت مختلفی در نظر گرفته شده است که از جمله آنان می توان به ارائه خدمات و محصولات در بیمه عادی و اتکایی، آموزش و خلاقیت، استفاده از تکنولوژی ها روز و مهیا کردن تسهیلات کافی برای کارمندان و اولویت دادن به افراد و محصولات فردی…