صدراعظم

صدراعظم

آنگلا مرکل خواستار خروج مهاجرین شد

صدراعظم آلمان که به واسطه اجرای سیاست هایش در خصوص مهاجران در ماه های اخیر با فشار بی سابقه جریان های مخالف مواجه بود برای رهایی از این وضعیت خواستار خروج مهاجران از کشورش شد.

خبر سفر مرکل به تهران تایید نشد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اگر سفری در سطح مقامات عالی رتبه به کشور‌ها مورد توافق قرار بگیرد، این مسئله اطلاع‌رسانی خواهد شد.