اخبار روز

اخبار

ساعت کار پرستاران دو برابر شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه با اجرای طرح تحول سلامت،کار ۱۵۰ ساعته پرستاران در ماه به ۳۰۰ ساعت…