اهمیت تحلیل بیمه ای

تصمیم به خرید پوشش بیمه جهت محافظت در برابر خطری خاص معمولا بر اساس عزمی ناشی از فقدان منابع مالی برای پوشش زیان مالی بنا می شود. بهترین راه برای ارزیابی موقعیت مالی شما جهت تعیین مقدار ریسکی که قادر به تقبل هستید، و این که چه مقدار از این ریسک باید به شرکت بیمه منتقل شود، تحلیل بیمه ای است.

 

 زیان مالی ناشی از مرگ نابهنگام و یا از کارافتادگی معمولا به سرمایه هنگفتی جهت جبران احتیاج دارد.

تحلیل بیمه ای میزان سرمایه موردنیاز را معین کرده سپس فاصله میان منابع شخصی و نیاز بالقوه را محاسبه می کند. تنها با این روش می توانید مطمئن شوید که میزان مناسبی از پوشش را خریداری می کنید. شما نمی خواهید با سرمایه در معرض ریسک بالا مقدار پوشش کمی داشته باشید، و اگر مثل اکثر مردم هستید، نمی خواهید بیش از نیاز خریداری کنید. همچنین، تحلیل بیمه ای، بر اساس بودجه و ترجیحات تان شما را در انتخاب نوع صحیح پوشش راهنمایی می کند.

تحلیل بیمه ای کامل تضمین می کند که شما بزرگترین ریسک ها را نیز پوشش داده اید. در حالی که اکثر مردم صاحب نوعی از بیمه عمر جهت محافظت در برابر مرگ زودرس هستند، تعداد نسبتا کمی در برابر خطر از کارافتادگی محافظت شده اند. یک نفر از هر هفت بزرگسال در سن بین 35 و 65 سال بر اثر بیماری بلند مدت یا سانحه دچار از کارافتادگی می شود. قطع درآمد به سبب معلولیت یکی از علل عمده ورشکستگی است.

از هر 10 نفر سالمند 4 نفر در آینده به پرستاری و مراقبت احتیاج خواهند داشت، که در حال حاضر برای اکثر مردم بصورت بازدارنده ای گران و یا غیر قابل دسترس است. تجزیه تحلیل شما را قادر می سازد تا ببینید در صورتی که خطرات را پوشش ندهید دقیقا با چه وضعیت مالی روبرو خواهید شد.

تنها اطمینان زندگی، تغییر است. شرایط خانوادگی و مالی ما تغییر خواهند کرد؛ ما مسن خواهیم شد؛ و نهایتا سلامتی ما کاهش خواهد یافت. و با روند زندگی، نیازها و خطرات ما نیز تغییر می کند.  به طور متوسط، برای اکثر مردم هر سه سال اتفاقی عمده در زندگی رخ می دهد، پس تجزیه تحلیل کامل بیمه ای نیز با همان روند ضروری است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

65  +    =  70