کشف تقلب ۴۰۰ میلیون تومانی در شرکت بیمه ما

مدیرعامل بیمه ما از کشف تقلب ۴۰۰ میلیون تومانی در این شرکت خبر داد و گفت: در این راستا اقدامات لازم قضایی انجام شده و از پرداخت خسارت به این پرونده جلوگیری شده است.

به گزارش ریسک نیوز،مجید صفدری در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه، دو کارمند این شرکت در حین بررسی خسارت بیمه شخص ثالث به تقلب وساختگی بودن تصادف پی برده اند، افزود: کروکی تهیه شده در این پرونده ساختگی بوده لذا پس از کشف این تقلب، مکاتبات لازم با قاضی دادگاه انجام و مدارک و مستندات مربوطه ارایه شده است.

وی اظهار داشت: باندهایی در کشور وجود دارند که با صحنه سازی بین خودروها از بیمه نامه های ثالث و سرنشین خودروها استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به منافذی که در بیمه نامه های ثالث و بدنه وجود دارد تقلب هایی در این بخش انجام و خسارات غیرواقعی پرداخت می شود.

صفدری درباره راهکار جلوگیری از تقلب در صنعت بیمه، گفت: اتصال شرکت های بیمه به یکدیگر و ایجاد منابع اطلاعاتی متمرکز از راهکارهای جلوگیری از تقلب است ضمن آنکه با شناسایی مشتری هایی که در لیست سیاه شرکت ها قرار دارند می توان از صدور بیمه نامه برای آنها جلوگیری کرد.

مدیرعامل بیمه ما با تاکید بر اینکه، سیستم های اطلاعاتی شرکت های بیمه باید به یکدیگر متصل شوند تا در زمان صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت بتوان از تقلب ها جلوگیری کرد، افزود: باید در زمان صدور بیمه نامه های شخص ثالث همانند شبکه بانکی کدهایی به صورتی سلسله ای در نرم افزار شرکت ها ثبت تا براساس آن تصادف به سایر شرکت ها اعلام شود.

ارایه خدمات بیمه ای به کشورهای همسایه در پساتحریم
صفدری درباره برنامه این شرکت در دوران پساتحریم، گفت: این شرکت با همکاری دولت و بیمه مرکزی به دنبال ارایه خدمات به کشورهای همسایه است و بر همین اساس برنامه هایی برای ارایه خدمات به عراق، افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان آماده کرده و امیدواریم بتوانیم شعب را در این کشور ها تاسیس و عملیات بیمه گری را انجام دهیم.
وی ادامه داد: این برنامه در راستای افزایش و توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور اجرایی می شود.

تامین بخشی از منابع طرح های تعریف شده دولت
مدیرعامل شرکت بیمه ما درباره برنامه این شرکت برای سرمایه گذاری نیز اظهار داشت: آیین نامه ۶۰ بیمه مرکزی تکالیفی را برای شرکت های بیمه تعیین کرده و برهمین اساس بیمه ما موظف به تامین منابع مالی بانک ها و سرمایه گذاری در طرح هایی که صرفه اقتصادی دارند، شده است.
صفدری با بیان اینکه، با توجه به ابزارهای پولی و مالی که براساس ماده ۶۰ تعیین شده، می توانیم منابع مالی را برای طرح های صنعتی وعمرانی فراهم کنیم، افزود: بخشی از سرمایه گذاری طرح هایی است که توسط دولت تعریف و از طریق منابع بیمه ما تامین می شود.

افزایش سرمایه به ۴۰۰ میلیارد تومان و مطالبات معوق ۴۰ میلیارد تومان
وی، میزان سرمایه این شرکت را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هیات مدیره مصوبه ای تنظیم کرده که براساس آن سرمایه این شرکت تا سال آینده به ۴۰۰میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات افزایش می یابد.
صفدری با بیان آنکه مطالبات معوق بیمه ما ۴۰ میلیارد تومان است، اظهار داشت: برخی از مطالبات مربوط به بیمه نامه های مدت دار است و سررسید شده ها سهم اندکی دارند.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟