اتکایی

اتکایی

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه منتشر شد/ ایران ،البرز و پارسیان در صدر…

شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز و پارسیان با بیشترین ظرفیت مجاز نگهداری دررتبه های نخست شرکتهای بیمه و شرکتهای حافظ ، امید و تعاون و آسماری در پایین ترین رتبه ظرفیت مجاز نگهداری ریسک قرار گرفته اند.

نماینده مجلس: قانون بیمه مرکزی باید اصلاح شود/ همتی : تمهیدات لازم برای حذف کامل نظام تعرفه را…

زارع : بیمه مرکزی متاسفانه ابزار نظارتی قوی برای کنترل بازار ندارد و ای ابزار فعلی نمی تواند تامین کننده کنترل بر شرکتهای بیمه باشد./ همتی : تمهیدات لازم برای حذف کامل نظام تعرفه را برقرار می کنیم اما این مهم زمان بر است و نیاز به ابزار…