داتین

داتین

صنعت بیمه در پیچ و تاب مسیر نوآوری و تحول دیجیتال/حامد بهروز

در این یادداشت سعی شده نقش و نقاط اثر هر یک از ارکان و بازیگران اکوسیستم نوآوری و تحول در صنعت بیمه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. قبل از آن، الزامات شش‌گانه موثر بر شکل‌گیری اکوسیستم تحول دیجیتال صنعت بیمه در قالب تصویر زیر مرور شده است:

ساختار سازمانی بیمه کوثر را چابک کردیم / مهاجرت مجدد کوثر از داتین به فناوران

آقادادی در پاسخ به سوال دیگر ریسک نیوز در خصوص علت تغییرات در چارت سازمانی بیمه کوثر با بیان اینکه ساختار سازمانی وحی منزل نیست، گفت: بیمه کوثر بزرگترین ساختار سامانی صنعت بیمه را داشت با شورای راهبردی منسجم و نه معاونت و شش مدیریت متصل که…

آسیب شناسی سنهاب در یک میز سخن/پروژه سنهاب 2 چه زمانی کلید می خورد؟(بخش اول)

نعمتی: عمدتاً چالش‌ها به دو الی سه مقوله مربوط هستند؛ اول اینکه صنعت بیمه به دلیل ماهیتش به داده‌های بسیار زیادی از بیرون صنعت نیاز دارد و متأسفانه ارتباط با سایر صنایع دشوار است و بعضاً با بن‌بست و مباحثی همچون محرمانگی داده‌ها روبه‌رو…

شرکتهای نرم افزار بیمه ای قواعد بازی را تغییر دهند

در حال حاضر کسب و کار بیمه سهم کوچکی از سبد نیاز مردم را دارد و به همین دلیل بحث تحول دیجیتال در حوزه بیمه نیز برای مردم به صورت دغدغه ایجاد نشده است؛ چرا که نرخ مراجعه‌شان به این حوزه برای رفع نیازهای‌شان اندک است. یک اقدامی که شاید در…

شرکتهای بیمه در ارائه خدمات 7 در 24 چقدر موفق بودند؟

نادری: معتقدم؛ بیمه مرکزی باید در این زمینه به شرکت‌های بیمه کمک کند همان‌طور که انتظار دارد وب‌سرویس‌ها یک ماهه راه‌اندازی شوند باید به همان نسبت در سطح مدیران ارشد شرکت‌ها اهمیت واحد فناوری اطلاعات و اهمیت هزینه کردن را مرتب به شرکت‌های…

صدور آنلاین ثالث همزمان با ارائه کد یکتا در کدام شرکت ها محقق شد؟

شرکت بیمه کوثر برای اولین بار با همکاری داتین امکان صدور آنلاین ثالث همزمان با کد یکتا را اجرائی کرد، پس از آن بیمه سرمد نیز در هفته اخیر از سامانه صدور آنلاین ثالث همزمان با کد یکتا با همکاری شرکت فناوران رونمائی کرد.