رانندگان

رانندگان

برخورد جدی با تاکسی هایی که به معاینه فنی نروند

معاون فنی و بهره‌برداری شرکت تاکسیرانی‌ شهر تهران گفت: از ۵۷ هزار تاکسی سطح شهر تهران ۴۰ هزار خودروی تاکسی به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند و تاکسی‌هایی نیز که فاقد معاینه فنی باشند جریمه خواهند شدند.

آخرین مهلت طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی

سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: بر اساس تبصره ۲۰ قانون بودجه ۹۵ مقرر شده در صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال ۹۴ اقدام کنند، ۲ برابری دیرکرد آنها بخشوده شود.