صدور آنلاین

صدور آنلاین

مدیریت هزینه دندانپزشکی با بیمه تکمیلی بیمه سامان

بیمه درمان خانواده بیمه سامان این مزیت را دارد که با حق بیمه های متفاوت، هزینه های دندانپزشکی را به اشکال مختلف تامین می کند. بنابراین بیمه گزار می تواند متناسب با حق بیمه پرداختی خود، بخشی از هزینه پرداخت شده برای بهداشت دهان و دندان خود…

جزئیاتی از بیمه نامه درمان خانواده بیمه سامان

حق بیمه این بیمه نامه ها که در شش طرح مختلف طراحی شده، از 195 هزار تومان تا سه میلیون تومان متغیر است، بنابراین واضح است که بیمه سامان اجازه داده هر کس با هر میزان توانایی مالی، بتواند خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کند