ضریب خسارت

ضریب خسارت

اصرار بیمه رازی بر پرتفوی زیان ده / چسبندگی رازی به درمان و ثالث / بازده منفی 14 درصدی برای…

شرکت بیمه رازی در 9 ماهه منتهی به آذر سال جاری سود خالصی معادل 45 میلیارد تومان محقق کرد که با کاهش 13 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1400 همراه شد. این در حالی است که سود شرکت در 6 ماهه نسبت به دوره مشابه با رشد همراه شده بود و این امر حکایت…

آیا میزان ضریب خسارت ثالث،درمان و مسئولیت واقعی است؟ / نکته ای که از انظار پنهان ماند

سوالی در اینجا مطرح می شود که با توجه به گزارش حسابرس قانونی شرکتها مبنی بر کسری ذخائر رشته ثالث، درمان و مسئولیت، آیا ضریب خسارت در صورتهای مالی با صحت و شفافیت همراه است؟آیا کسری ذخائر در ضرائب خسارت لحاظ شده است؟

گام به گام تا توسعه / عملکرد بیمه معلم مهر تاییدی بر مدیریت مطلوب

عملکرد بیمه معلم و بررسی شاخص های اساسی چون افزایش توانگری مالی، افزایش بازده دارایی ها، رشد فروش، کاهش ضریب خسارت و شیب تند سودآوری مهر تاییدی است بر مدیریت مطلوب و سازمان دهی یکپارچه صف و ستاد در بیمه معلم.

نقایص آیین نامه 99 / کر واحد درمان ایجاد شود/پيشنهادات کارگروه درمان سندیکا که عملیاتی نشد!

فلاح:به طور متوسط افزایش حق بیمه هر ساله حدود 14 درصد بوده در صورتی که تعرفه‌ها به طور میانگین در این سال‌ها به طور متوسط بین 25 تا 30 درصد بیشتر از روند افزایش حق بیمه بوده است./گرشاسبی:یکی از مشکلات و تخلفات در حوزة درمان نقص آیین‌نامة 99…

نسبت‌های نامتوازن / نسبت خسارت به تفکیک هر رشته در پنج سال گذشته

جهش ایجادشده در حق بیمه تولیدی صنعت در سال 98 نسبت به 97 که منجر به شکسته شدن مرز 600 هزار میلیارد ریال شده است عمدتاً ناشی از استقبال چشمگیر بیمه‌گذاران از بیمه عمر بوده است. علاوه بر این، حق بیمه تولیدی در رشته درمان و ثالث نیز در این سال…