سندیکا در سندیکا

بر اساس شنیده ها قرار است یک سندیکای بیمه گران اتکائی ایجاد شود که به نوعی در درون سندیکای بیمه گران ایران فعالیت می کند.

به گزارش ریسک نیوز، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه اتکائی نیاز به ایجاد تشکل صنفی منسجم برای این بیمه گران تخصصی احساس می شود، در این راستا بیمه گران اتکائی تصمیم گرفتند تا یک سندیکا و تشکل صنفی مختص به صنعت اتکايی ایجاد کنند.

از آنجا که فرایند و نوع فعالیت بیمه گران اتکائی با شرکتهای بیمه مستقیم تفاوتهای قابل توجهی دارد ، عضویت این شرکتهای تخصصی در سندیکای بیمه گران ایران چندان ارزش افزوده و توجیهی برای آنها ندارد بدین دلیل ایده تشکیل یک سندیکای اختصاصی برای اتکائی ها در میان آنها شکل گرفته است.

برخی شنیده ها اذعان می دارند ، سندیکای بیمه گران ایران پیشنهاد داده که از آنجا که سندیکا تنها تشکلی است که در قانون بیمه از آن یاد شده ، سندیکای بیمه گران اتکائی درون سندیکا شکل بگیرد.

حال باید دید قوانین و اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران ظرفیت قانونی این پیشنهاد را دارد؟

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

68  +    =  70