سکوت خطرناک

متأسفانه بعد از گذشت ۲ سال از اجرای آیین نامه ۹۶ قابل مشاهده است که برخی شرکت های بیمه و نمایندگان جنرال برخلاف آیین نامه ۷۵ و ۹۶ اقدام به ایجاد عناوینی از قبیل مدیر فروش، مدیر ارشد و… نمودند.

ریسک نیوز / یادداشت وارده: شورای عالی بیمه با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه بالاخص بیمه های عمر پس از حدود ۱۲ سال که از تصویب آیین نامه ۵۴ می گذشت آیین نامه ۹۶ را در سال ۱۳۹۷ تصویب نمود.

در آیین نامه ۹۶ اتفاق جدیدی رغم خورد و امکان آﻣﻮزش، ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن فروش بیمه های زندگی به نمایندگان جنرال نیز واگذار شد و به شرکت های بیمه اجازه داده شد که بابت این موارد حداکثر ۳۰ درصد کارمزد را طبق آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه به آنان پرداخت کنند.

اجرای آیین نامه ۹۶ از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا شد و از همان سال برخی نمایندگان جنرال شرکت های بیمه اقدام به آﻣﻮزش، ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش نمودند.

متأسفانه بعد از گذشت ۲ سال از اجرای آیین نامه ۹۶ قابل مشاهده است که برخی شرکت های بیمه و نمایندگان جنرال برخلاف آیین نامه ۷۵ و ۹۶ اقدام به ایجاد عناوینی از قبیل مدیر فروش، مدیر ارشد و… نمودند.

 خود نمایندگان فروش بیمه های زندگی در برخی شرکت های بیمه با عناوین مدیر ارشد و مدیر فروش و…  تیم ایجاد و از یکدیگر کارمزد دریافت می کنند بصورت شبه هرمی که بسیار خطرناک است.

جالب تر این است که این عناوین فقط در اندک شرکت های بیمه ای وجود دارد و سایر شرکت های بیمه به دلیل درک این موضوع که این عناوین و این روش فروش صحیح نیست به این روش فروش ورود نکرده اند.

اینکه چرا بیمه مرکزی تاکنون در خصوص این موارد سکوت کرده است جای سوال دارد؟

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  3  =  6