بازنشسته

بازنشسته

صف برای بیمه! /عکس

این مکان محل پرداخت هزینه بیمارستانی بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی است.

بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته اجرا می‌شود

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در صورتی که سازمان بازنشستگی به تفاهمنامه خود در زمینه بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته عمل کند این بیمه از فردا صبح نسبت به این قشر از جامعه اجرا می‌شود.

آیا به بیمه عمر در بازنشستگی احتیاج دارید؟

با افزایش سن ایده بیمه عمر به طور فزاینده ای غیر ضروری به نظر میرسد.بازنشستگان بسیاری ترجیح میدهند دیگر حق بیمه عمر را نپردازند وقتی دیگر خانواده جوانی برای مراقبت کردن ندارند. با این حال قبل از اینکه به بیمه عمر در دوران بازنشستگی بی…