دولت مکلف به ‏اصلاح ‏ساختار صندوق های بیمه و بازنشستگی شد

با تصویب مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به اصلاح ساختار صندوقهای بیمه و بازنشستگی کردند.

به گزارش ریسک نیوزاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز – چهارشنبه – ماده 38 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب و دولت را مکلف کردند در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی، نسبت‏ به ‏اصلاح ‏ساختار ‏این ‏صندوق‏ها اقدام کند.

کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‏ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیربیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای ‏حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول بموقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد از جمله اصولی است که دولت در اصلاح ساختار این صندوقها باید آن را رعیات کند.

نمایندگان همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی را برای صندوق ها ممنوع کردند؛ هر چند تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

همچنین نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کردند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، حقوق جاری سالانه و کمک هزینه عائله مندی و اولاد را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران خود تأمین کنند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

83  −    =  82